ŚWIETLICA SZKOLNA – DOBRY WYBÓR?

W szkołach podstawowych funkcjonuje świetlica szkolna, w której dzieci mogą oczekiwać na rozpoczęcie lekcji lub udać się tam po zajęciach do czasu, aż rodzic odbierze je ze szkoły. Czasami wysłanie dziecka do świetlicy szkolnej to konieczność szczególnie, jeśli nie ma kto odebrać go wcześniej ze szkoły lub zaprowadzić do niej na czas lekcji. W innych przypadkach świetlica to wybór dziecka i rodziców. Czy słuszny?

POMOC W LEKCJACH

Nauczyciele w świetlicy szkolnej niegdyś pełnili jedynie rolę opiekunów, dziś jednak pomagają oni odrabiać lekcje, prowadzą zajęcia edukacyjne, a także organizują dzieciom wolny czas. Dla wielu rodziców pomoc w zadaniach domowych i zrozumieniu przekazywanych na lekcjach treści jest bardzo istotna, gdyż sami nie mają oni czasu lub wystarczającej wiedzy, aby pomóc swojemu dziecku. Lepiej zatem, gdy w zeszyt ucznia zajrzy osoba z odpowiednim przygotowaniem niż rodzic, który nie zna się na wszystkich przedmiotach jednocześnie. Uczęszczanie do świetlicy szkolnej rodzi w dzieciach pewnego rodzaju systematyczność – wiedzą one, że najpierw odrabiane są zadania domowe i jest czas na naukę, a dopiero później na zabawę.

INTEGRACJA PO LEKCJI

Dzieci w świetlicy nie przebywają jedynie z nauczycielami. Są one także wśród swoich rówieśników, z którymi spędzają wolny czas, uczą się czy bawią. Jest to swoista integracja, na którą czasami po lekcjach nie mogą sobie pozwolić, jeżeli nie przychodzą do świetlicy. Nauczyciele organizują dzieciom czas, uczą ich poprzez zabawę. Dzieci, które pragną kontaktu z rówieśnikami, doskonale odnajdują się w świetlicy szkolnej. Mogą one także poznać swoich kolegów z równoległych klas, co często jest niemożliwe w normalnych warunkach szkolnych.

CAŁY DZIEŃ W SZKOLE

Przeciwnicy świetlic szkolnych podkreślają, że dzieci spędzają w nich cały swój wolny czas. Wracając do domu późnym popołudniem nie mają one już ani czasu ani chęci na integrację z rodziną i wspólne spędzanie reszty dnia. Dodatkowo postuluje się, że obowiązkiem rodziców jest pomagać dzieciom w lekcjach, gdyż rodzi to więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem, a co więcej pozwala być na bieżąco z sytuacją w szkole. Dziecko nie czuje się osamotnione i pozostawione samo sobie. O ile niektórzy rodzice rzeczywiście nie mają możliwości wcześniejszego odebrania dziecka ze szkoły, o tyle w wielu przypadkach jest to związane z ich chęcią spędzenia wolnego czasu w najlepszy dla siebie, a nie dziecka sposób. Przerzucają oni w ten sposób obowiązek wychowawczy na nauczyciela w świetlicy.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy fakt uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej jest dobry, czy zły. Przebywanie z rówieśnikami z pewnością wpływa pozytywnie na rozwój dziecka, z drugiej zaś strony ogranicza jego kontakty z rodziną. W rzeczywistości dobrze jest więc znaleźć złoty środek i pozwolić dziecku uczęszczać do świetlicy szkolnej, jednak w miarę możliwości szybko odebrać go ze szkoły. Pozwoli to zachować równowagę pomiędzy życiem szkolnym, a równie ważnym dla rozwoju dziecka życiem rodzinnym.