NAUKA TO PODSTAWA

DZIECI MUSZĄ SIĘ UCZYĆ

W Polsce dzieci zaczynają naukę w wieku 7 lat, a kończą, gdy mają 18-19 lat – przechodzą przez szkołę podstawową, średnią lub zawodową, czasami wybierają studia. Jeśli ktoś studiuje to kończy naukę w wieku ok. 23-24 lat. Wszystko zależy od wyboru ścieżki kariery zawodowej, talentu i zapału do rozwoju zawodowego. Jeśli ktoś wybiera szkołę zawodową, np. gastronomiczną, budowlaną, hotelarską i wiele innych, to spędzi w szkolnej ławie 11 lat. Jeśli chce studiować, to czego go aż 17 lat nauki, wliczając w to studia uniwersyteckie. Jest to dość długi czas, nie każda osoba ma zapał do nauki i nie każda do takiego studiowania się nadaje. Niektóre osoby po studiach magisterskich podejmują studia doktoranckie, czasami MBA lub studia podyplomowe. Nie jest to już jednak obowiązkowe, jest to dobrowolny wybór, zależy często od czasu oraz finansów – za studia podyplomowe czy MBA trzeba płacić i to niemało, około 30 000- 40 000 złotych. Nie każdego na takie studia stać.

DO KIEDY JEST OBOWIĄZEK SZKOLNY?

Obowiązek szkolny w Polsce obowiązuje do ukończenia  przez dziecko 18 roku życia, czyli do pełnoletniości, później dorosły człowiek może robić to, co chce. Zdarza się, że młoda osoba powtarza kilka razy klasę i kończy szkołę podstawową w wieku 18 lat. Jest to pewna porażka, ale takie sytuacje się zdarzają. Rodzice są zobowiązani do dopilnowania dziecka, aby uczęszczało do szkoły i spełniało taki obowiązek szkolny solidnie i bez najmniejszych zawirowań. Jeśli dziecko wagaruje, nie chce uczyć się to dziecko może trafić do tzw. zakładu poprawczego, a nawet jeśli problemy tak się nie skończą to może mieć kuratora. Rodzice dokładają przeważnie starań i pilnują dziecko, aby się uczyło. Jednak nie zawsze to się udaje. Dzieci z patologicznych rodzin, w których rodzice np. piją alkohol nałogowo, nie mają żadnej opieki i mówi się, że wychowuje je ulica. Jednak obowiązek szkolny nie zanika, ktoś musi dziecka pilnować, aby się uczyło. Jeśli zawodzi rodzina to obowiązek takiego dozoru pełni państwo. Takie są przepisy polskiego prawa i bezwzględnie należy ich przestrzegać.

UCZ SIĘ I ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Do kiedy jest obowiązek szkolny? Do dnia ukończenia 18. roku życia. Szkoła daje możliwości – wiedzę, umiejętności, przyjaźnie i znajomości. Dzięki nauce szkolnej młoda osoba zdobywa bardzo wiele umiejętności. Jeśli dziecko z powodów zdrowotnych nie może chodzić do szkoły to przysługuje mu nauka indywidualna, w domu, z nauczycielem przyjeżdżającym do dziecka. Rodzic może też wybrać nauczanie domowe, gdy rodzice będą dziecko nauczać. Jest to też dobra możliwość dla niejednej osoby. Osiemnaście lat to piękny wiek, wówczas młoda osoba ma już zawód-  jeśli wybrała szkołę branżową lub zdaje maturę. Rodzice robią wiele, aby dziecko skończyło szkołę, miało dobre perspektywy na przyszłość. Jest to najlepsze rozwiązanie dla każdej osoby. Szkoła publiczna w Polsce jest nieodpłatna, jest to obowiązkowa edukacja. Czasami rodzice posyłają dzieci do szkół prywatnych, w których młodzież podnosi kwalifikacje i rozwija się doskonale.