Zajęcia pozalekcyjne
        

          ZESPÓŁ WOKALNY 1/3


          KOŁO PLASTYCZNE "MAŁY ARTYSTA"
          ZAJĘCIA  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
          KOŁO REGIONALNE

          ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI  I FIZYKI


          KOŁO MATEMATYCZNE


          KOŁO TEATRALNE


          KOŁO ZAINTERESOWAŃ Z JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO


          KOŁO INFORMATYCZNE I KOŁO FILMOWE


          SEKCJA WĘDKARSKA