Aktualności

15/09/2016

WYBORY SAMORZĄDU

             Uczniowie muszą mieć wpływ na funkcjonowanie placówki, w której spędzają codziennie wiele godzin i od której zależy ich przyszłość: uzyskane wykształcenie, kwalifikacje, wybór dalszej drogi życiowej. Dlatego powinni mieć prawo głosu w sprawach dotyczących tego, co dzieje się w szkole. 

             W naszej szkole również istnieje taki organ władzy. Jak zwykle na początku roku szkolnego dokonaliśmy wyboru nowego samorządu. Dnia 15 września spotkali się przedstawiciele wszystkich klas, aby w tajnym głosowaniu wybrać samorząd uczniowski. Jego opiekunami zostali pan Rafał Prokopiuk i pani Jolanta Lewczuk; przewodniczącą - Sandra Pietrowksa. W kierowaniu pracami samorządu pomagać jej będę zastępcy - Sandra Bowtruczuk i Monika Zyrczuk-Żar. Skarbnikiem została Natalia Kadłubowska, a kronikarzem - Izabela Mieczkowska. Powołano nową funkcję organizacyjną, której przedstawicielem został Robert Kuptel. Trzymamy kciuki za nowy samorząd uczniowski, oczekujemy wielu ciekawych pomysłów i życzymy owocnej pracy.

 

Dominika Denisiuk, Sandra Bowtruczuk, Iza Mieczkowska