Aktualności

luty/marzec  /2017

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

     W naszej szkole powstaje grupa wolontariuszy. Z głowami pełnymi pomysłów chcemy nieść pomoc innym. Na wielu spotkaniach Samorządu Uczniowskiego padały różne pomysły działań wolontariatu, np: nawiązywanie kontaktu z innymi placówkami, włączanie się do różnych lokalnych akcji, organizowanie występów i imprez w różnych placówkach, takich jak Domy Dziecka, Domy Spokojnej Starości, wzięcie udziału w Maratonie Pisania Listów, wyjazdy na spotkania integracyjne na warsztaty i szkolenia oraz włączanie się do zbiórek żywności dla schronisk. Zorganizowana została akcja informacyjna, w ramach której stworzyliśmy gazetkę wolontariatu. Podczas jednego ze spotkań został też wybrany zarząd, w którego skład wchodzą:
• Marlena Kalina (przewodnicząca)
• Inez Dmitruk (zastępca)
• Jakub Grygoruk (zastępca)

      Szkolny Klub Wolontariatu podjął decyzję o rozpoczęciu konkursu na wymyślenie nazwy i zaprojektowanie logo naszego klubu.

ZASADY KONKURSU NA ZAPROJEKTOWANIE LOGO I NAZWY KLUBU WOLONTARIATU:
1. Wszystkie prace powinny być nadesłane do 20.03.2017r.
2. Prace wysyłamy na e-mail: wolontariatszkolaorla@onet.pl
3. E-mail konkursowy powinien zawierać:
• imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie
• załącznik w postaci logo i nazwy
• klasę, do której uczęszcza uczeń.

Przewidziane są nagrody.

Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy z naszym klubem.