Nasza szkoła

Zajęcia pozalekcyjne


Sekcja wędkarska

             Cele:

§     Rozbudowanie zainteresowań wędkarskich;

§     Nabycie umiejętności wędkarskich;

§     Wykorzystanie zdobytych umiejętności i wiadomości w praktyce;

§     Poznanie środowiska życia organizmów wodnych (ich różnorodność);

§     Poznanie gatunków ryb, ich czynności życiowych, cechy budowy;

§     Zapoznanie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (prawa, obowiązki);

§     Poznanie zasad amatorskiego łowienia ryb;

§     Ochrona gatunkowa ryb;

§     Nabywanie umiejętności samodzielnego sporządzania zestawów wędkarskich;

§     Poznanie metod połowu ryb;

§     Nabywanie umiejętności w wędkarstwie rzutowym;

§     Rozbudzanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym (bliższym i dalszym);

§     Nabycie umiejętności korzystania z prasy i poradników wędkarskich.

 

Opiekun: Jerzy Nazarewicz