Z ŻYCIA SZKOŁY

listopad 2017

 Makatki i inne szmatki - projekt
          

    Makatki, ręczniki, kapy, serwetki... przed laty tkane i ozdabiane przez nasze bacie, dziś niestety coraz częściej traktowane jako niepotrzebne nikomu i niemodne szmatki. Zapominamy ile wysiłku, a przede wszystkim serca poprzednie pokolenia musiały włożyć w każdy fragment tkaniny, które teraz w najlepszym wypadku, zalegają na dnach szafek czy kufrów. Młodzi często nawet nie wiedzą, jakie skarby kryją się w domach ich dziadków. Projekt „Makatki i inne szmatki” ma zachęcić starsze pokolenia do podzielenia się z młodzieżą – uczniami Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli – tym dobrem, materialnym, ale również wiedzą na temat procesu powstawania tkanin. Zadaniem młodzieży będzie założenie poszczególnym tkaninom kart inwentarzowych, które przekazane zostaną do Muzeum w Bielsku Podlaskim, co uchroni je przed zapomnieniem. Kolejnym ważnym działaniem będzie twórcze przetworzenie tradycyjnego wzornictwa zaczerpniętego z tkanin. Wzornictwo młodzież wykorzysta do stworzenia nowych, niepowtarzalnych etnoform. Elementy dekoracyjne z tradycyjnych tkanin gminy Orla przeniesie na współczesne wytwory: torby, makatki z aktualnym przesłaniem, miniatury tkackie czy zakładki do książek. Wszystko to ma służyć ochronie tradycyjnej tkaniny ludowej i przywróceniu jej współczesności.

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Hajnówce.

Realizator:
Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego
e-mail: funduszlokalnyrrs@gmail.com
www.fundusz-lokalny.pl
tel. 600 009 178

Partner:
Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli