Z ŻYCIA SZKOŁY

15 lutego 2018

Stypendia Wójta Gminy Orla
          
    

      15 lutego 2018 r. Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla już po raz trzeci wręczył listy gratulacyjne za wysokie wyniki w nauce uczniom Szkoły Podstawowej z dnjb w Orli. Stypendia za wyniki w nauce osiągnięte w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 w wysokości od 50 do 150 zł miesięcznie, w zależności od średniej ocen otrzymało tym razem 27 osób. Będą one wypłacane przez pięć miesięcy.