Z ŻYCIA SZKOŁY

wrzesień /2017

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
          

      Dnia 13 września 2017 roku odbyły się wybory na OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Opiekunami zostały panie Emilia Gliwa i Wioletta Car-Mirończuk.

       Dnia 20 września odbyły się wybory SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Uczestniczyli w nich przedstawiciele klas gimnazjalnych oraz IV-VII. Oto wyniki:

      - przewodnicząca - Aleksandra Bowtruczuk;
      - zastępca przewodniczącej - Aleksandra Rogoza;
      - skarbnik - Dawid Kukołka;
      - kronikarze - Jakub Odzijewicz i Iwona Kaliszuk;
      - sekcja rozrywkowa - Jakub Stempa i Roman Orda.

      W Samorządzie Uczniowskim została wyłoniona RADA WOLONTARIATU. Jej przedsawicielami zostali:

      - Dominika Denisiuk;
      - Natalia Kadłubowska;
      - Emil Kaliszuk.