Przetargi i rozpoznania
w Szkole Podstawowej w Orli

 

PLAN POSTĘPOWAŃ
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO NA SEZON GRZEWCZY 2019/2020.