Nasza szkoła
Strona główna
Aktualności
Ogłoszenia, informacje
Akty prawne
Życie szkoły
Społeczność szkoły
Osiągnięcia
Kronika szkolna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Muzeum regionalne
Przetargi


Prezentacje, opracowania, filmy - zobacz  


Urząd Gminy w Orli

Aktualności

 
wrzesień 2008 - czerwiec 2009

wrzesień 2009 - czerwiec 2010

Program "Przywróćmy Pamięć"

O programie:

    Twórcą i koordynatorem ogólnopolskiego Programu "Przywróćmy Pamięć" jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Celem programu jest zaangażowanie młodzieży w poznawanie wielokulturowego dziedzictwa swojej miejscowości, regionu oraz przywracanie pamięci o nim w społeczności lokalnej.

O nas:

    Uczestniczymy w projekcie biorą udział uczniowie z klas I, II i III gimnazjum.

    W ramach programu przeprowadziliśmy wywiady z najstarszymi mieszkańcami Orli oraz okolicznych wsi, w celu zebrania relacji historycznych, świadectw obecności Żydów w Orli, poznania indywidualnych historii (jak żyli, czym się zajmowali, jakimi byli kolegami, sąsiadami, ludźmi). O przedwojennej historii Orli i ludności żydowskiej opowiedzieli nam już pani Olga Rydz z Szerń i pani Wiera Wołkowycka z Orli. Zbieramy również informacje o historii Żydów oraz ich kulturze i tradycjach - muzyka, taniec, pisarze i poeci, kuchnia, święta.

W projekcie uczestniczymy już drugi rok. Podsumowanie minionego roku odbyło się dnia 13 września 2009roku w Warszawie.

więcej