Społeczność szkoły

Zespół Szkół
z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego
im. Ziemi Orlańskiej w Orli.

Podstawowe informacje o szkole

        Zespół Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego imienia Ziemi Orlańskiej w Orli jest jedyną szkołą w gminie. Mieści się w dużym i przestrzennym budynku oddanym do użytku w 1992 r. Jest w nim 17 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, świetlica, stołówka z zapleczem kuchennym, sala gimnastyczna z zapleczem, biblioteka.
Swoją siedzibę w budynku szkoły ma też biblioteka gminna, gabinet stomatologiczny. Na terenie wokół szkoły znajduje się boisko do piłki nożnej, siatkowej, bieżnia, skocznie, plac zabaw dla dzieci.

            W szkole uczy się 221 uczniów w 12 oddziałach:                                           

 -2 oddziały przedszkolne                                            

- 4 oddziały klas I – III Szkoły Podstawowej            

- 3 oddziały klas IV – VI Szkoły Podstawowej          

- 3 oddziały klas I – III Gimnazjum                             

            211 uczniów z 15 miejscowości (dodatkowo - rano Mikłasze, Koszele) dowożonych jest autobusem szkolnym. Najdłuższa odległość do miejscowości, z której dowożeni są uczniowie wynosi 13 km. Wszyscy uczniowie dojeżdżający objęci są opieką świetlicy szkolnej, wyposażonej w sprzęt komputerowy i inne pomoce dydaktyczne.
            Wszyscy chętni uczniowie korzystają z obiadów w stołówce szkolnej.
            Chętni uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka białoruskiego. Na zajęcia z języka angielskiego uczęszczają wszyscy uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, z języka rosyjskiego wszyscy uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Tomczuk Maria dyrektor szkoły, nauczycielka  języka rosyjskiego, języka białoruskiego
Bazyluk Eugenia nauczycielka języka polskiego, wychowawca kl. IG
Borszczewska Anna bibliotekarka, nauczycielka w świetlicy
Ciulkiewicz Elżbieta nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i  wychowania do życia w rodzinie, wychowawca kl. I
ks. Grzeszek Paweł nauczyciel religii katolickiej
Niedźwiecki Sławomir nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Grygoruk Jerzy nauczyciel wychowania fizycznego
Horodecka Beata nauczycielka matematyki, wychowawca kl. VI
Kacprzak Teresa nauczycielka chemii
Prokopiuk Rafał nauczyciel języka angielskiego
Lewczuk Jolanta nauczycielka historii, języka polskiego, wychowawca kl. III G
Martynowicz Dymitr nauczyciel religii prawosławnej
Nazarewicz Jerzy nauczyciel biologii
Car-Mirończuk Wioleta nauczyciel przyrody
Romaniuk Mirosława nauczycielka informatyki, nauczyciel w świetlicy
Lemiesz Maria nauczycielka języka białoruskiego, języka rosyjskiego
Roszczenko Halina nauczycielka języka angielskiego, wychowawca kl. V
Sacharewicz Irena nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III b SP
Sacharewicz Sławomir nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel w świetlicy
Sajewicz Maria nauczycielka języka białoruskiego, języka rosyjskiego
Sawicka Alina nauczycielka wychowania przedszkolnego
ks. Stepaniuk Jan nauczyciel religii prawosławnej
Horodecki Dariusz Jan nauczyciel informatyki, geografii, wychowawca kl. IV
Zinkiewicz Ala nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II SP
Zinkiewicz Wiktor nauczyciel matematyki, fizyki, zajęć technicznych, wychowawca kl. II G
Żużel Iwona nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III a SP
Fita Anna Beata nauczycielka plastyki, muzyki, zajęć artystycznych
Demianiuk Krystyna nauczycielka historii, wychowawca świetlicy
Gliwa Emilia logopeda
ks. Żukowicki Andrzej nauczyciel religii prawosławnej
Lemiesz Julita pedagog szkolny
Juźwiuk Anna psycholog
Giżewska Irena nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa
Kuczyńska Katarzyna nauczycielka wychowania przedszkolnego