Z ŻYCIA SZKOŁY

24 kwietnia 2018

KONKURS WIEDZY O PRAWIE
          
    

       25 kwietnia w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku odbył się etap okręgowy Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu”. W konkursie bardzo dobrze zaprezentowała się Aleksandra Rogoza z kl. III G, która zdobyła III miejsce. Opiekunem uczennicy był Sławomir Niedźwiecki.
Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie było wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.
Wyniki etapu okręgowego:
http://www.oirp.bialystok.pl/