Nasza szkoła

Zajęcia pozalekcyjne

KOŁO  MATEMATYCZNE

 

   W naszej szkole koło z matematyki prowadzi Pani Beata Horodecka. Celem zajęć jest podwyższenie stopnia umiejętności.

 

            W trakcie zajęć przerabiane są testy egzaminacyjne, które pisali starsi koledzy lub testy opracowane przez OKE.

Celem tych zajęć jest przygotowanie ucznia do samodzielnej pracy nad zadaniami testowymi. Uświadomienie skali trudności tych zadań oraz zakresu materiału, który obejmuje taki test.

Jeżeli jest taka potrzeba na zajęciach przerabiamy dodatkowo bieżący materiał.

Oczekiwane efekty pracy na zajęciach to:

·        wyrównanie braków z lat poprzednich;

·        przełamanie bariery strachu przed zadaniami egzaminacyjnymi;

·        uzyskanie możliwie największej ilości punktów z egzaminu.

 

 

 B. Horodecka