Nasza szkoła
Strona główna
Aktualności
Ogłoszenia, informacje
Akty prawne
Życie szkoły
Społeczność szkoły
Osiągnięcia
Kronika szkolna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Muzeum regionalne
Przetargi


Prezentacje, opracowania, filmy - zobacz  


Urząd Gminy w Orli

Aktualności

Realizacja projektu

Zespół Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli wspólnie z GOK w Orli realizuje projekt „Kraina Żubra – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionie Puszczy Białowieskiej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 Działanie 2.7 Pilotażowy program Leader+.

W ramach projektu będzie przeprowadzony cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży naszej szkoły:

Lp

Temat

Liczba godzin

Liczba osób uczestniczących

Prowadzący

Termin

1

Wykonywanie gwiazdy bożonarodzeniowej

5

VI SP - 20

Bogacewicz Piotr

3-7.03.2008

2

Haft i wyszywanie

5

V SP - 26

Nesteruk Olga

10-14.03.2008

3

Rękodzieło z runa leśnego

5

III Gimn. - 30

Bogacewicz Piotr

07-11.04.2008

4

Wyroby ze słomy

5

I Gimn.- 31

Cetra Włodzimierz

25-29.02.2008

5

Tkactwo.

5

I Gimn - 31

Nesteruk Olga 

31.03-4.04.2008

6

Wyroby z papieru.

5

IV SP - 16

Grygoruk Krystyna

10-14.03.2008

7

Młynarstwo- ginący zawód

2

II Gimn. - 28

Dmitruk Włodzimierz

14-19.04.2008

8

Produkujemy kafle

5

II Gimn.- 28

Tadeusz Rybak

14-19.04.2008

 

Warsztaty, które już się obyły: