Nasza szkoła

Zajęcia pozalekcyjne

KOŁO  MATEMATYCZNE

 

   W naszej szkole koło z matematyki   i fizyki prowadzi Pan Wiktor Zinkiewicz. Celem zajęć jest podwyższenie stopnia umiejętności.
  

Cele dydaktyczne zajęć

 

                        • praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach

                        • stymulowanie logicznego myślenia

                        • analiza prostych zagadnień i problemów

                        • rozbudzenie zainteresowania matematyką  i fizyką

                        • wykazanie powiązań między poszczególnymi działami matematyki, fizyki

                        • wykorzystanie zależności i analogii matematycznych do łatwiejszego zapamiętywania

                        • kształcenie aktywności na lekcjach zajęć wyrównawczych

                        • rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem

                        • rozwijanie pamięci oraz osiąganie przez uczniów sprawności rachunkowej

                        • przygotowanie do korzystania z tekstów użytkowych

                        • uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych