Nasza szkoła

Zajęcia pozalekcyjne

KOŁO ZAINTERESOWAŃ Z JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO

 

  W naszej szkole są prowadzone zajęcia dodatkowe z języka białoruskiego dla uczniów szkoły podstawowej. Prowadzi je Maria Lemiesz. Celem zajęć jest:

  • rozbudzanie motywacji ucznia do poznawania swoich korzeni białoruskich, pogłębiania więzi uczuciowych ze swoim regionem;

  • kształtowanie motywacji do nauczania języka białoruskiego;

  • utrwalanie umiejętności zdobytych na lekcjach;

  • wzbogacanie wiedzy o swoim regionie, jego specyfice, zróżnicowaniu kulturowym.