Nasza szkoła

Zajęcia pozalekcyjne

 

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

           Cele:

 

  • budzenie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowania językiem angielskim
  • rozszerzanie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy w o krajach anglojęzycznych

anglojęzycznych

  • rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
  • wzbogacanie słownictwa i słowotwórstwa
  • promowanie czytania literatury, książek i czasopism anglojęzycznych

 

Jolanta Boroń