Nasza szkoła

Zajęcia pozalekcyjne


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W GIMNAZJUM

     Głównym celem spotkań jest przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. Na zajęciach ćwiczymy strategie egzaminacyjne oraz poznajemy wszystkie rodzaje zadań egzaminacyjnych. 

  British, Australian and American culture - program ten jest realizowany na zajęciach koła języka angielskiego w roku szkolnym 2011/2012  Niniejszy program ma na celu przekazanie wiedzy o Wielkiej Brytanii, Australii i Stanach Zjednoczonych, ich kulturze, tradycjach, historii. Na zajęciach panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, która pozwalała uczniom bez stresu pogłębiać swoją wiedzę. Uczniowie uczą się języka również poprzez naukę piosenek, skeczy, scenek angielskich.

  Zajęcia te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczestników w zakresie znajomości języka angielskiego, jak również zmotywowanie ich do systematycznej pracy z językiem obcym. Oczekiwanym efektem będzie bogacenie zasobu słownictwa w języku obcym, rozwinięcie umiejętności wypowiadania się, rozumienie poleceń, kształcenie koncentracji, myślenia i pamięci.

                                         Halina Roszczenko