Z ŻYCIA SZKOŁY

7 listopada 2017

 75 rocznicę likwidacji getta w Orli
          

    3 listopada 2017 w Synagodze w Orli odbyły się obchody upamiętniające 75 rocznicę likwidacji getta w Orli i ostatecznej zagłady orlańskich Żydów. Po spotkaniu w Synagodze wszyscy udali się na kirkut. Odczytano tam imiona i nazwiska oraz zawieszono wzdłuż cmentarza żydowskiego wstęgę z nazwiskami wywiezionych z naszej miejscowości Żydów. W obchodach uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.