Nasza szkoła
Strona główna
Aktualności
Ogłoszenia, informacje
Akty prawne
Życie szkoły
Społeczność szkoły
Osiągnięcia
Kronika szkolna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Muzeum regionalne
Przetargi


Prezentacje, opracowania, filmy - zobacz  


Urząd Gminy w Orli

Aktualności

22 lutego 2011

 

Dzień Myśli Braterskiej

Od 1990 roku 22 lutego, rocznica urodzin gen. Roberta Baden – Powella, twórcy skautingu, obchodzony jest przez Związek Harcerstwa Polskiego jako Dzień Myśli Braterskiej. Jest to święto skautów na całym świecie.

W dniu 22 lutego 2011 roku 6 – osobowy patrol 78 DH im. Władysława Broniewskiego samochodami pana mgr Dariusza Horodeckiego – dyrektora naszego Zespołu Szkół i pani mgr Jolanty Lewczuk – przewodniczącej GKRPA i nauczycielki języka polskiego oraz historii, jedzie do Bielska Podlaskiego. Tam o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów rozpoczyna się uroczystość z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Zuchy dh phm Zofii Wypychowskiej występują z częścią artystyczną, której głównym motywem jest przyjaźń. W dalszej części naszego spotkania Komendant Białostockiej Chorągwi ZHP – dh hm Andrzej Bajkowski wręczył druhnie Zofii Brązowy Krzyż Zasługi dla ZHP przyznany przez Główną Kwaterę ZHP. Druh Andrzej Bajkowski wręczył też przyznane przez Komendę Białostockiej Chorągwi ZHP Srebrne Honorowe Odznaki Przyjaciół Harcerstwa. Wśród odznaczonych byli również – Wójt Gminy Orla, mgr Piotr Selwesiuk (w jego imieniu odznakę odebrała pani Małgorzata Bogacewicz – sekretarka pana Wójta), mgr Dariusz Horodecki – dyrektor Zespołu Szkół z d.n.j.b. im Ziemi Orlańskiej w Orli, mgr Jolanta Lewczuk – przewodnicząca GKRPA w Orli, ppłk Jan Niczyporuk – komendant placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych, chor. sztab. Robert Igański, chor. sztab. Mirosław Sadowski (w ich imieniu odznaki odebrał chor. sztab. Mirosław Sadowski, nazywany przez nas Druhem „X”).

Po wręczeniu odznak przyjaciołom naszej „78 – ki” śpiewające druhny – Kasia Kuptel, Wiktoria Karunas, Małgosia Barszczewska zaśpiewały następujące piosenki: „Hymn Szarych Szeregów”, „Na strażnicy”, „Czar ogniska”. Było to nasze podziękowanie wspaniałej „szóstce” za wspieranie naszej działalności w służbie Bogu, Polsce i bliźniemu.

W Dniu Myśli Braterskiej uczestniczyli następujący harcerze 78 DH im. Wł. Broniewskiego: Karolina Taranta, Magda Rachwał, Małgorzata Barszczewska, Wiktoria Karunas, Katarzyna Kuptel i Andrzej Bujniuk.

Około godz. 17.00 pełni wrażeń wracamy do domów. Dziękujemy panu dyrektorowi naszego Zespołu Szkół, pani Jolancie Lewczuk i panu Mikołajowi Bujniuk, że służyli nam swoimi samochodami.