Nasza szkoła
Strona główna
Aktualności
Ogłoszenia, informacje
Akty prawne
Życie szkoły
Społeczność szkoły
Osiągnięcia
Kronika szkolna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Muzeum regionalne
Przetargi


Prezentacje, opracowania, filmy - zobacz  


Urząd Gminy w Orli

Aktualności

15 listopada 2010

 

Dzień z Ośrodkiem KARTA

  

    Dnia 15 listopada 2010 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodka ,,Karta”. Jest to niezależna, pozarządowa organizacja pożytku publicznego, zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. W 2005r. „Karta” zainicjowała w Warszawie Dom Spotkań z Historią. Pani Anna Wylegała opowiedziała o działalności Ośrodka. Przedstawiła stronę internetową „Karty”. Można tam znaleźć wywiady na temat osobistych przeżyć z żyjącymi jeszcze uczestnikami drugiej wojny światowej. Pani zachęcała nas do przeprowadzania wywiadów z najstarszymi ludźmi z naszej gminy i nadsyłania ich do ośrodka. Zainteresowani uczniowie uzyskali wskazówki dotyczące nagrywania wywiadów i krótkich filmów związanych z wojennymi wspomnieniami najstarszych mieszkańców naszej okolicy. 

Pracownicy ośrodka spotkali się:

Ø  z uczniami z klas gimnazjalnych  - o godzinie 1330;

Ø  z uczniami z Koła Regionalnego - o godzinie 1430;

Ø  z mieszkańcami Orli i okolic - o godzinie 1530.

 PROGRAM spotkania z mieszkańcami

v  prezentacja filmu „ORLANIE NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ” zrealizowanego na podstawie wspomnień mieszkańców Orli przez Ciulkiewicz Oskara i Erwina na konkurs „Piętno II wojny – los i pamięć”;

v  informacja Ośrodka KARTA dotycząca wywiadów z mieszkańcami Orli;

v  wystawa zdjęć „Historie ocalone” Zorki Project o historii i pamięci poprzez pryzmat współczesnej fotografii (wystawa od dnia 17.11.2010)

Maria Szyrenos, Paulina Sacharczuk- ucz. Kl. II gim.