Z ŻYCIA SZKOŁY  

13 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej
          

     13 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

     Na uroczystość przybyli nauczyciele, emerytowani nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz uczniowie. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili zaproszeni goście: pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, pani Irena Odzijewicz - Sekretarz Gminy Orla, pani Mariola Kubajewska - inspektor Urzędu Gminy Orla. Niektórzy nauczyciele zostali uhonorowani nagrodami za osiągnięcia i trud w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Następnie odbyła się część artystyczna. Piosenki śpiewał zespół wokalny "1/3", scenki humorystyczne przedstawione zostały przez grupę teatralną "Bajka", a wiersze recytowali uczniowie kl. III i VI. Na zakończenie młodzież z Samorządu Uczniowskiego przedstawiła scenkę parodiującą nauczycieli. W dowód wdzięczności uczniowie wręczyli kwiaty wykonane przez koło artystyczne "Mały Artysta"."