Ogłoszenia  i informacje dyrekcji

  


 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
 


DZIENNIK ELEKTRONICZNY
https://g-orla.ppe.wrotapodlasia.pl/ppe/PPE.Edziennik/edziennik/

 


OGŁOSZENIE

W roku szkolnym 2016/2017 składka na Komitet Rodzicielski wynosi 30 zł
 (wpłata w sekretariacie szkoły lub na konto
Bank Spółdzielczy w Hajnówce Oddział Orla 51 8071 0006 0016 5611 2000 0010)


OGŁOSZENIE

PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD
z tytułu ubezpieczenia NNW uczniów

 


OGŁOSZENIE

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - INFORMACJA