Z ŻYCIA SZKOŁY

27 kwietnia 2018

ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM KLAS GIMNAZJALNYCH
          
    

       27 kwietnia w naszej szkole odbyły się ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM KLAS GIMNAZJALNYCH. W eliminacjach uczestniczyło 6 drużyn gimnazjalnych oraz 7 drużyn ze szkół podstawowych. Organizatorami turnieju są: Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Uczniowie rywalizowali na rowerowym torze przeszkód, ale także musieli wykazać się dużą wiedzą teoretyczną z przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Orli w składzie: Dominika Bogacewicz, Wiktoria Zalewska, Łukasz Dziubonos, Damian Dmitruk. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim w składzie: Julia Jermałowska, Laura Mkhitaryan, Jakub Misiuk, Kacper Jakimczuk. Trzecie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim w składzie: Martyna Paprocka, Eliza Januszewska, Sebastian Dąbrowski, Kacper Korneluk. Indywidualnie pierwsze miejsce zajął Damian Dmitruk, drugie – Kacper Jakimczuk, a trzecie Łukasz Dziubonos.

W kategorii klas gimnazjalnych drużynowo pierwsze miejsce zajęli uczniowie z klas gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej w Orli w składzie: Jakub Stempa, Piotr Saliński, Piotr Mironczuk. Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim w składzie: Rafał Rudko, Urszula Osmulska, Michał Tołoczko. Trzecie miejsce zajęli uczniowie z klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Bielsku Podlaskim w składzie: Dominik Niemyński, Jakub Hryniewicki, Oskar Smagłowski. Indywidualnie pierwsze miejsce zajął Dominik Niemyński, drugie miejsce zajął Piotr Saliński, a trzecie – Michał Tołoczko.

Do turnieju drużyny z naszej szkoły przygotował Wiktor Zinkiewicz.

Głównymi sponsorami turnieju byli: Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski, Wójt Gminy Orla Piotr Selwesiuk.