SZKOŁA PODSTAWOWA
z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego
w Orli

 

 

17 - 106 Orla

ul. Bielska 32

 

     tel. (85)7392029
 e-mail:
orla_szkola@op.plINFORMACJE

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
https://g-orla.ppe.wrotapodlasia.pl/ppe/PPE.Edziennik/edziennik/

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa  Podlaskiego

 

Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego
na sezon grzewczy 2018/2019PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD
z tytułu ubezpieczenia NNW uczniów

 

DRUKI DO POBRANIA